DI AONTAS

Eagraíocht dhaonlathach atá á reáchtáil ag mic léinn, do mhic léinn.

Faoi

Bíonn gach mac léinn cláraithe GMIT ina bhall d’Aontas na Mac Léinn go huathoibríoch

Tá 4 oifigeach lánaimseartha ann a dhéanann ionadaíocht ar mhic léinn GMIT: Uachtarán Foriomlán an UM, an Leas-Uachtarán Oideachais, an Leas-Uachtarán Leasa agus Leas-Uachtarán Champas Mhaigh Eo. Tá a threoir féin ag gach ceann de na hoifigigh seo ach tá comhfhreagracht orthu freisin mar fhoireann chun a chinntiú go ndéantar ionadaíocht do gach mac léinn GMIT i ngach réimse de shaol na mac léinn.

Déanaimid ionadaíocht ar mhic léinn i réimse leathan réimsí, agus tá cuid acu liostaithe thíos:

An Feidhmeannas.

Is é an feidhmeannas ‘Comh-Aireachta’ an Aontais agus tá gach oifigeach lánaimseartha agus páirtaimseartha ann. Tagann an feidhmeannas le chéile gach coicís.

OIFIGIGH IOMLÁN AMA

Victor O’ Loughlin

Victor O’ Loughlin

Uachtarán

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

091-742055 / 089-2560656

supresident@gmit.ie

Táim ag tnúth le bheith ag obair leis an bhfoireann nua don bhliain atá le teacht agus ár gcuid smaointe agus pleananna nua a chur i bhfeidhm. Má theastaíonn aon rud uait i rith na bliana, buail isteach chuig na hOifigí UM nó téigh i dteagmháil leis an bhfoireann!

 Saidhbh McIntyre

Saidhbh McIntyre

Leas-Uachtarán Oideachais

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

091-742316 / 086-7335525

sueducation@gmit.ie

Táim ag tnúth le bheith ag obair le gach duine i rith na bliana, cé go bhfuil sé rud beag difriúil ná mar is gnách. Beidh an bhliain seo difriúil dúinn uile, mar sin má theastaíonn comhairle uait nó má tá aon cheist agat, is cuma cé chomh mór nó beag, ná bíodh aon leisce ort ríomhphost a sheoladh nó glaoch orm agus beidh áthas orm cabhrú leat.

Colin Kearney

Colin Kearney

Leas-Uachtarán Leasa

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

091-742816 / 087-1263366

suwelfare@gmit.ie

Tá an-áthas orm an deis a bheith agam oibriú le hAontas na Mac Léinn agus tá súil agam cuidiú leis an oiread mac léinn agus is féidir liom. Cé gur eispéireas iontach é an coláiste is athrú mór é freisin do go leor againn, is féidir leis sin a bheith deacair. Mar sin, má bhíonn comhrá de dhíth ort riamh, cuidigh le heisiúint nó má tá imní nó ceisteanna ort ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh.

Conor McNelis

Conor McNelis

Leas-Uachtarán ar Champas Mhaigh Eo

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

094 904 3162 / 086-3625661

sumayo@gmit.ie

Táim ag tnúth le bheith ag obair leis na mic léinn go léir thar gach bliain sa choláiste. Táim ag tnúth le smaointe agus tuairimí atá ag na mic léinn ó GMIT a chloisteáil. Is mór an onóir dom a bheith ag déanamh ionadaíochta ar mhic léinn Champas Mhaigh Eo GMIT agus táim bródúil a bheith i mo bhall den choláiste seo.

Struchtúr d’aontas.

Comhlacht na Mac Léinn.

Téarma eile is ea comhlacht na mac léinn do mhic léinn uile na hinstitiúide le chéile. Is é comhlacht na mac léinn an comhlacht cinnteoireachta uachtarach agus tá an focal deiridh aige ar gach ábhar is tábhachtaí a théann i bhfeidhm ar an Aontas.

Bíonn a dtuairimí ag mic léinn trí vótáil ar son ionadaithe ranga, oifigeach sabóideach lánaimseartha agus trí vótáil i reifrinn a d’fhéadfadh tarlú ar ábhair éagsúla i rith na bliana.

Comhairle na nIonadaithe Ranga.

Ba chóir go mbeadh ionadaithe ranga 1 ar a laghad ag gach rang san institiúid, bunaithe ar mhéid an ranga.

Is í comhairle na n-ionadaithe ranga ‘Parlaimint’ an Aontais agus tá sí comhdhéanta de gach ionadaí ranga agus oifigeach feidhmiúcháin. Tagann an Chomhairle le chéile gach mí agus glacann sí beartas don Aontas chomh maith leis na hoifigigh feidhmiúcháin a choinneáil cuntasach as an obair a dhéanann siad.

 

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Is é Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) an comhlacht ionadaíoch náisiúnta do na 374,000 mac léinn in oideachas tríú leibhéal ar Oileán na hÉireann.


Is Eagraíocht Ballraíochta (MO) de USI é GMIT SU agus freastalaíonn ár n-oifigigh ar sheisiúin oiliúna, cruinnithe míosúla na Comhairle Náisiúnta agus an National Annual
Comhdháil

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach ar shuíomh Gréasáin USI: http://usi.ie

Déan teagmháil

Campas Mhaigh Eo
+353 94 9043109
sumayo@gmit.ie

Campas na Gaillimhe
+353 91 742264
suoffice@gmit.ie

 

Please choose your language
Roghnaigh do theanga le do thoil